keskiviikko 21. lokakuuta 2020

Frédéric Passy: Rauhanutopia. Puhe, 1897 (käännös)

Tänään 21.10. vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. "Rauhanpäivä on YK:n yleiskokouksen asettama päivä, joka on omistettu rauhan vahvistamiselle niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Kaikkien konfliktien toivotaan taukoavan rauhanpäivän ajaksi" (Rauhanliitto).

Tämä on siis oikein sopiva päivä julkaista ranskalaisen 1800-luvun innokkaan rauhan edistäjän ja ensimmäisen rauhannobelistin Frédéric Passyn puheen käännös. (Edellisessä bloggauksessa on kirjoitus tästä puheesta. Tekijänoikeuksissa ei liene ongelmia, koska kirjoittaja on kuollut jo yli sata vuotta sitten.) Tämä on aika nopeasti tehty raakakäännös ja olen pyrkinyt saamaan käännöksen alkuperäisen tekstin tapaan sujuvaksi ja helppolukuiseksi, mutta jos jonkin kohdan ymmärtäminen kielellisesti tai muuten on ollut epävarmaa, en ole lähtenyt selvittelemään sitä sen enempää, vaan olen vain merkinnyt kohdan kysymysmerkillä. Vanhahtavat sanankäänteet ovat tarkoituksellisia. Jos tämä kiinnostaa jotakuta muutakin kuin minua, vaikkapa vain osittain, olisi kiva kuulla siitä kommenteissa. Joten olkaapa hyvät, Frédéric Passyn puhe vuodelta 1899. (23.10.20: Anteeksi, vuodelta 1897. Alkuperäinen käännös on vuodelta 1899.)


Hyvät herrat!

Monet pitävät ehkä sopimattomana puhua rauhasta, kun sota saattaa hetkellä millä hyvänsä syttyä Euroopan maaperällä. Mutta uskon, että on aina hyödyllistä, niin terveyden kuin sairaudenkin päivinä, ajatella sitä mikä voi ylläpitää tai parantaa terveyttä. Näin on myös rauhan, kansojen terveyden, kanssa.

Mutta joka kerta kun askaroimme rauhankysymyksen parissa, joka kerta kun puhumme riitojen sovittelusta ystävällisin keinoin välitystuomioistuimen kautta sen sijaan että turvattaisiin raakaan voimaan, saamme kuulla huudon ”Utopia, haavekuva!” ja uskotaan, että asia on loppuunkäsitelty, kun meitä syytetään lempeän unelmoijan Abbé de Saint-Pierren opetuslapsiksi.

Emme saa pelätä sanoja, ja vielä vähemmän saamme antaa niiden johtaa arvostelukykyämme harhaan.

Käsittelin hiljattain parissa tilaisuudessa tätä kysymystä ja käytän aivan tarkoituksellisesti puheeni otsikossa tätä pelottavaa sanaa utopia. Olen nimittäin vakuuttunut siitä, että ne ennakkoluulot, pelot ja epäilykset, jotka haittaavat sitä liikettä, jonka edistymistä haluamme kiirehtiä, johtuvat suureksi osaksi tästä väärin tulkitusta sanasta.

Hyvät herrat, mikä sitten on utopia? Luvallanne aion purkaa tämän sanan osiin ja tutkia, mitä utopialla tarkoitetaan.

Utopia on sellainen asia, jota ei ole olemassa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että se on asia, jollaista ei voi olla olemassa. On olemassa sellaisia asioita, jotka ovat ja tulevat olemaan mahdottomia, sellaisia asioita, jotka olivat mahdottomia eilen, mutta ovat mahdollisia tänään, sekä sellaisia, jotka ovat mahdottomia tänään, mutta mahdollisia huomenna.

George Stephenson, suuri nero, kaikissa suhteissa erinomainen mies, joka antoi meille rautatien, unelmoi tietojensa ollessa vielä epätäydelliset, että pystyisi keksimään perpetuum mobilen, mutta silloin hän unelmoi asiasta, joka on ja tulee olemaan mahdoton.

Mutta vaikka matemaatikot ja insinöörit pitivät häntä hulluna, työskennellessään matkustuskoneeksi kutsumansa keksinnön kanssa hän ei tavoitellut haavekuvaa, ei, silloin hän osoitti ainutlaatuisen käytännöllistä neroutta.

Hyvät herrat, vaikka emme puhuisi rautatiestä ja lennättimestä, kuinka monia sellaisia asioita on nyt olemassa, joita ei ollut ennen vanhaan, joita aiemmin pidettiin täysin mahdottomina, mutta jotka nyt ovat arkipäiväisiä?

Eikö orjuus ollut kerran instituutio, jota pidettiin välttämättömänä? Eikö suuri nero Aristoteles sanonut, ettei mikään yhteiskunta selviäisi ilman sitä? Orjuus on kuitenkin nykypäivänä lakkautettu, vaikkei kaikissa muodoissaan ja kaikkialla, ainakin sivistyneiden kansojen keskuudessa ja pahimmassa antiikin muodossaan, siinä joka vielä alle puoli vuosisataa sitten vallitsi valtameren toisella puolella.

Viime vuosisadalla pyyhittiin pois viimeiset kidutuksen jäljet Ranskassa.

Vielä Ludvig XVI:n aikana sitä pidettiin välttämättömänä totuuden selville saamiseksi, mutta lopultakin käsitettiin, että se johti ainoastaan erehdyksiin ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Kansalaisvapautta, poliittista ja uskonnollista vapautta samoin kuin tasavertaisuutta lain edessä ei ole aina ollut olemassa. Niiden olemassaolo ja soveltaminen on vielä epätäydellistä, mutta ne tunnustetaan ja ne saavat päivä päivältä jalansijaa.

Pidämme vapautta ja tasa-arvoa välttämättöminä. On ollut aika, jolloin ne eivät olleet mahdollisia, jolloin niitä pidettiin haavekuvina.

Mennäkseni toiselle alueelle, aineelliselle, eikö niitä suuria keksintöjä, jotka on toteutettu omalla vuosisadallamme, pidetty mahdottomuuksina?

Esimerkiksi valokaasulla, joka jo alkaa jäädä pois käytöstä, oli vaikeuksia raivata itselleen tietä. Tämä meni niin pitkälle, että vuonna 1823 tehtiin eduskunnassa (i Kammaren) aloite sen käytön kieltämiseksi.

Sähköstä, joka nyt korvaa sen niin asunnoissamme kuin kaduillakin, on tullut ehtymätön voimanlähde, aina valmiina, aina sopeutuen tahtoomme. Viime vuosisadalla ei aavistettukaan sen käyttöä. Lukuun ottamatta Franklinin, ensimmäisen ihmisen, joka osoitti sen olemassaolon salamassa, tekemiä kokeita, sähkö tunnettiin laboratorioissa vain pienistä kokeista ilman käytännön hyötyä.

Kuinka monet muut ihmeet ovat vasta eilen nähneetkään päivänvalon! Valokuvauksen avulla ikuistetaan kuvia ikään kuin keinotekoiselle verkkokalvolle. Fonografi tallentaa nopeasti lausutun sanan sointeineen, äänensävyineen ja vivahteineen, niin että sadan vuoden päästä toisella puolella maapalloa voi kuulla ikuisiksi ajoiksi sammuneen puhujan tai laulajan äänen ikään kuin se olisi elävä ja läsnäoleva. Puhelimen ansiosta keskustelemme pitkien etäisyyksien takaa. Lennätin lähettää lähes silmänräpäyksessä sanamme kaikkiin maailman paikkoihin. Röntgensäteet, joille olisi pari vuotta sitten naurettu, näyttävät meille ihmisruumiin sisukset tiheiden esineiden läpi, samoin kuin oftalmoskooppi näyttää okulistille silmän salaisuudet. Eilisen haavekuvat, mahdottomuudet, utopiat ovat tänä päivänä todellisuutta, huomenna arkipäiväisyyksiä. Edistys ei ole mitään muuta kuin sarja toteutuneita utopioita, ja uskallan lisätä, että tässä maailmassa ei ole mitään muuta niin käytännöllistä kuin työskennellä utopioiden toteuttamiseksi.

Onko se utopia, josta haluan täällä puhua, rauhanutopia, mahdollista toteuttaa? Kyllä, varmastikin. Muttei kuitenkaan yhdessä päivässä eikä kaikkialla, kuten monet uskovat.

Meitä syytetään siitä, että saarnaamme yleistä ikuista rauhaa. Mutta tätä ei varmaan sanota tosissaan (?). En tunne ketään, joka unelmoi siitä, että sota poistetaan kokonaisuudessaan ja ikuisiksi ajoiksi.

Tunnen kuitenkin monia, jotka uskovat, että sodan kauhuja voidaan vähentää, että voidaan, vaikkakaan ei heti alkuunsa lopettaa kaikkia kansojen välisiä riitoja, kuitenkin välttää väärinkäsityksiä, korjata paikkansapitämättömiä tietoja ja jättää tuomioistuimen ratkaistavaksi ne kysymykset, joita ei voida ratkaista molemminpuolisen sopimuksen avulla.

En tunne yhtään vakavasti asennoituvaa ihmistä, joka uskoo, että voidaan luoda maailma uudelleen yhdessä päivässä, mutta tunnen monia, jotka luottavat vahvasti siihen, että maailman sekä voi että se pitää hitaasti rakentaa uudelleen ja kasvattaa niin kansoja kuin yksityisiä ihmisiä.

Vaikka yhteiskunta on epätäydellinen ja hyvin hitaasti omaksuu uuden järkevän hallintotavan (regim), voi kuitenkin sanoa, että se osoittaa koko ajan enemmän olevansa taipuvainen inhoamaan sitä taakkaa, joka on aivan liian kauan painanut sitä.

Suuri maanmiehemme Pasteur, yksi niistä miehistä, jotka ovat toteuttaneet useimmat utopiat, lausui unohtumattomana juhlapäivänään koko Ranskan ja paremmin sanottuna koko maailman kuunnellessa (??) nämä sanat: ”Uskon järkkymättä, että tiede ja rauha tulevat voittamaan tietämättömyyden ja sodan, että kansat tulevat pääsemään yksimielisyyteen, ei enää alasrepimisestä vaan rakentamisesta, ja että tulevaisuus kuuluu niille jotka ovat tehneet eniten lievittääkseen ihmiskunnan kärsimystä.”

Hyvät herrat, jaan suuren Pasteurin mielipiteen. Uskon, että tiede ja rauha vähitellen vähentävät tietämättömyyttä ja vapauttavat meidät sodasta. Uskon, että tämä on ihmiskunnan toive, ainakin sen pyrkimys. Uskon, että tämä on se ihanne, jota kohti se ojentuu, ja että se on jo ottanut joitakin askelia sitä kohti. Juuri tästä toivon vakuuttavani teidät.

Ne, jotka eivät jaa tätä toivetta, sanovat jatkuvasti, että sota on välttämätön paha. Onpa jopa niitä, joiden mielestä se on hyvä asia. En aio osoittaa vääräksi tätä merkillistä näkemystä. En halua haaskata aikaa todistaakseni, että elämämme tarkoitus ei ole tappaa ja että kansan täytyy tavoitella suurempia asioita kuin taistelua naapureidensa kanssa.

Monet ovat oikeutetusti sitä mieltä, että sota kehittää suuria hyveitä. En millään tavalla kiellä tätä. Sota antaa mahdollisuuden suuriin hyveisiin, suuriin urotekoihin, herättää rohkeutta ja kärsivällisyyttä, opettaa itsekieltäymystä ja välinpitämättömyyttä kipuja kohtaan. Taistelukentällä ja marssien aikana ovat ne miehet, jotka pitävät yllä lipun kunniaa ja jotka kuolevat katse kiinnittyneenä kansalliseen symboliin, siihen palaan värillistä kangasta, joka edustaa isänmaata, ihailtavia tottelevaisuutensa, tahdonvoimansa ja uhrautuvaisuutensa takia, ja he ansaitsevat kaiken kiitoksen.

Mutta, hyvät herrat, onko sodan tie sitten ainoa, joka antaa mahdollisuuden kehittää rohkeutta ja sankaritekoja? Uhraako ihminen elämänsä ja asettuu alttiiksi vaaroille ja kärsimykselle ainoastaan verisessä taistossa? Eikö merimies, joka päivittäin taistelee myrskyä vastaan, luotsi, joka epäilemättä oman henkensä vaarantaen tempaisee mereltä takaisin sen uhrin, palosotilas, joka syöksyy läpi liekkien ja kantaa vanhukset, naiset ja lapset turvaan, lääkäri, sairaanhoitaja, joka uhmaa kaikkein tappavimpia kulkutauteja, vaarallisimpia kuumeita ja omistaa elämänsä sairasraukkojen hoitamiseen ja pelastamiseen siinä määrin kuin kykenee, eivätkö kaikki nämä kunnon ihmiset, jotka ryhtyvät taisteluun luonnonvoimia vastaan, ole myös ihailtavia? Eikö heidän elämänsä, joka on usein tosin vaatimaton, ole ketju rohkeita, voimakkaita ja uhrautuvia tekoja? Kyllä varmastikin. Eikö siinä ole yhtä paljon suuruutta, että tällä tavalla palvelee maataan ja kaltaisiaan, kuin siinä, että kuolee taistelukentällä?

Sota herättää kylläkin toisaalta suuria miehisiä hyveitä, mutta eikö sotaa voi toisaalta syyttää suuresta määrästä raakoja, epäinhimillisiä tekoja? Mitalin toinen puoli on hyvin murheellinen!

Jos on sitä mieltä, että sodan pitää säilyä niiden jalojen tekojen perusteella, jotka se loihtii esiin, pitää johdonmukaisuuden takia myös ylläpitää ja aikaansaada ruttoa, koleraa, lavantautia, tulipaloja, maanjäristyksiä, haaksirikkoja, sanalla sanottuna kaikkia niitä onnettomuuksia, jotka koettelevat ihmiskuntaa, sillä ne antavat yhtä suuressa määrin kuin sota mahdollisuuden uhrautumiseen ja kieltäymykseen. Mutta niitä me kyllä kartamme. Teemme kaikkemme rajoittaaksemme kulkutauteja, vähentääksemme haaksirikkoja ja ehkäistäksemme tulipaloja. Vaikka lääkärit, palosotilaat ja luotsit ansaitsevat kaiken kunnioituksemme, emme huvin vuoksi anna heille tilaisuutta ansaita kiitollisuuttamme.

Samoin meidän täytyy myös kaikin keinoin taistella sotaa vastaan sen synnyttämien onnettomuuksien takia ilman että kunnioituksemme sen takia vähenee niitä kohtaan, jotka jalosti omistautuvat aseiden palvelukseen.

Usein sekoitetaan kaksi asiaa, puolustussota, joka suojelee maan rajoja ja kunniaa, ja hyökkäys- ja valloitussota, joka uhkaa toisen maan rajoja ja kunniaa. Puolustautuminen on pyhää, hyökkääminen rikollista. Jälkimmäinen sotii isänmaan etuja vastaan. Isänmaanrakkaus ei ole sitä, että harkitsematta sysää maansa kaikenlaisiin vaaroihin, joista se mahdollisesti nousee esiin heikentyneenä ja runneltuna.

Valtiomiehet ovat kauan uskoneet taruun sodan välttämättömyydestä. Kansat itse, joiden kustannuksella sotaa käydään, tuntuvat aivan liian usein alistuvan kohtaloonsa.

En tiedä, tuntevatko lampaat suurta kiitollisuutta niiden villan leikkaavia paimenia kohtaan tai niitä teurastamoon vieviä teurastajia kohtaan. Mutta tiedän aivan liian hyvin, että ihmiset osoittavat suurinta ihailuaan niitä julmia paimenia kohtaan, jotka ovat armotta vieneet heidät teurastettaviksi taistelukentälle ja pohjia myöten tyhjentäneet heidän kukkaronsa maksaakseen kulut.

Victor Hugo sanoo:

Kansakunta niitä rakastaa, jotka nostattavat taisteluja,
jotta taistelukentällä voivat jalat mädätä.
Näille miehille rakennetaan pyramideja,
kun on väsyneillä selillä kiviä raahattu.

Jo viime vuosisadalla André Chénier moitti onnetonta ihmiskuntaa sen sokeasta ihailusta tyranneja kohtaan sanoessaan näin:

Älkää enää ihailko niitä kaikkia taistelijoita,
niitä sotureita, murhaajia ja rikoksen lapsia,
joita teillä oli tapana kutsua sankareiksenne!
Nyt saatte kääntyä korkeampien ihanteiden puoleen,
jotka eivät kylvä tielleen verta ja kyyneliä.

Hyvät herrat, suuret joukot eivät vielä käänny korkeampien ihanteiden puoleen, kuten runoilija heitä kehottaa; mutta he alkavat tehdä niin. He alkavat havaita uusia ihanteita: työn, rauhan ja sovun ihanteita. Maailma ei ole enää sama kuin ennen. Juuri tiede on saanut aikaan muutoksia, juuri tiedettä vuosisadan kuuluu kiittää monista valtavista edistysaskelista, jotka ovat meidän aikanamme vallanneet alaa (?) ja joita edellisen sukupolven aikana ei edes aavistettu.

Tieteellä on ollut kunnia asettaa käyttöömme nopeampia ja turvallisempia kulkuvälineitä ihmisille sekä kuljetusvälineitä tavaroille ja helpottaa tuotteiden ja ajatusten vaihtoa, minkä myötä maapallo on koko ajan suuremmassa määrin tullut eri kansoille yhteiseksi kodiksi. Kaupalle on ollut hyötyä kaikista näistä apuvälineistä. Mikään kansa ei ole nykyään erillinen omalla alueellaan, tarpeeksi itselleen (?) tai ilman vaikutusvaltaa muihin kansoihin.

Huolimatta kaikista niistä esteistä, jotka ovat ihmiskunnan yhdistymisen tiellä, olosuhteet pakottavat meidät kuitenkin lakkaamattomaan vaihtoon. On olemassa kansoja, jotka ympäröivät itsensä korkeilla muureilla ja jotka kuitenkin vetoavat päivittäin muiden kansojen apuun. Tappava nälänhätä, joka keskiaikana oli yleinen, ei meidän aikoinamme ole mahdollinen. Elintarvikkeiden hinta korkeintaan nousee muutaman äyrin. Miksi? Aivan yksinkertaisesti siksi että kauppa kansojen välillä sujuu helposti, siksi että siemenet, joita yhdessä maassa on runsaasti, huolimatta kaikista yrityksistä vastakkaiseen suuntaan, tarpeen vaatiessa lähetetään täyttämään tyhjät vilja-aitat toisissa maissa heti kun kuuluu nälän aiheuttamia huutoja.

Ei, hyvät herrat, joko emme eläisi ollenkaan, tai sitten eläisimme villi-ihmisen elämää, jos emme lakkaamatta olisi kosketuksissa muun maailman kanssa. Mitä enemmän tarpeemme ja resurssimme(?) kasvavat, sitä enemmän nousee esiin ja kehittyy yhteenkuuluvuuden tunne. Ihmiskunnasta tulee verkko, jonka kaikki silmukat pysyvät yhdessä, lainatakseni isä Gratryn sanoja. Missä tahansa maailmassa vallitseekaan nälänhätä, syttyy sota tai levottomuuksia, on tulva tai maanjäristys, tuntevat pian kaikki maat olevansa osallisia onnettomuudessa.

Kun menneinä vuosisatoina sota syttyi jossakin, siitä ei kärsitty muualla kuin sillä alueella, jossa taisteltiin. Jos ihmiset tuhosivat toisiaan jossakin Ranskan sopukassa, ei tästä tiedetty edes muilla paikkakunnilla. Vain hovissa välitettiin asiasta.

Ludvig XIV saattoi olla sotimassa Flanderissa tai Rein-virran rannoilla ilman että tämä oikeastaan häiritsi Pariisin asukkaiden arkielämää, ja vielä suuremmalla syyllä Lyonin ja Marseillen asukkaat eivät välittäneet sotatapahtumista. Ne, jotka asuivat kaukana sodan tapahtumapaikoilta, jatkoivat rauhassa töitään.

Tällainen ei ole asiantila meidän aikoinamme. Jos jokin suuri valtio tänään tai huomenna ryhtyy taisteluun toisen kanssa, eivät kauppa ja elinkeinot kärsi vahinkoa vain taistelevien valtioiden maa-alueilla vaan pikemminkin koko maapallolla. Amerikan pohjois- ja etelävaltiot joutuivat sotaan, koska ne eivät hyvällä voineet päästä yksimielisyyteen orjakysymyksen ratkaisusta. Vahingonkorvauksia oli neljä miljardia, mutta kymmenkertaisesti tämä summa tuhlattiin, ja monia satoja tuhansia ihmiselämiä haaskattiin. Tämä oli sisällissota, joka koski vain Amerikkaa. Mutta sen vaikutukset tuntuivat kauhistuttavalla tavalla Euroopassa. Tehtaamme pysähtyivät, tehtaanomistajamme joutuivat vararikkoon ja työläisemme olivat toimettomia.

Ne taistelut, joita käytiin Atlantin toisella puolella, toivat onnettomuutta Ranskaan, Englantiin ja Saksaan.

Joitakin vuosia aiemmin oli Krimin sota. Venäjää vastaan liittoutuneet Ranska ja Englanti lähettivät sotajoukkonsa ja laivastonsa Mustallemerelle. Mitä hyötyä tästä oli? Kukapa sen voisi sanoa! Tänä aikana sadot Länsi-Euroopassa olivat huonoja. Ne olivat riittämättömiä neljän vuoden ajan, ja tämän seurauksena leivän hinta nousi, mikä monille perheille merkitsi suuria kieltäymyksiä. Vehnää, jota puuttui Länsi-Euroopassa, oli muualla, Odessan seudulla, ja se oli valmiina lähetettäväksi Englantiin ja Ranskaan. Mutta se oli viholliselle kuuluva tuote. Ranskalaiset ja englantilaiset joukot ottivat ensin sen verran kuin tarvitsivat ravinnokseen ja polttivat loput, kuten pohjoisamerikkalaiset tekivät eteläamerikkalaisten [sic] puuvillan kanssa aina kun löysivät tätä.

Länsi-Eurooppa tarvitsi 20 miljoonaa hehtolitraa vehnää, jota Itä-Euroopalla oli ja jonka se mielellään olisi luovuttanut. Mutta sota asetti tielle esteitä. Itä ei voinut myydä, länsi ei voinut ostaa.

Siinä ei ollut kaikki. Sotajoukot, jotka taistelevat, koostuvat yksittäisistä ihmisistä, joista kaikilla on omat etunsa valvottavinaan. Nuoret miehet, jotka urheina sotilaina taistelevat vihollismaassa, saavat käskyn tuhota linnoitukset, iskeä nurin muistomerkit, kiskoa pois junaraiteet, repiä sillat, täyttää kanaalit, polttaa tehtaat, sanalla sanoen käydä käsiksi maan rikkauksiin ja levittää kaikkialle kauhua. Kun he ovat tämän tehneet, ajattelevat he viattomuudessaan, että he ovat tehneet itsensä ansioituneiksi maassaan (?). Sen sijaan he ovat työskennelleet sen etua vastaan, sillä meidän aikanamme on kansakunnilla yhteiset edut, niillä on osuus muiden kansakuntien rikkaudesta ja köyhyydestä.

Rikkaiden yhtiöiden perustamat rautatiet, satamat, höyrylaivareitit, tehtaat, kaikki saadaan aikaan osakkeiden ja obligaatioiden avulla, joiden omistajia on ympäri maailman. Kaikki nämä osakkeenomistajat kärsivät, jos ne yritykset, joihin he ovat sijoittaneet pääomiaan, ajavat karille tai tekevät tappiota. Mutta nuori sotilas ei toki ajattele tätä, kun hän suorittaa tuhoamistyönsä. Jos hän pystyisi havaitsemaan tekojensa seuraukset, jos jonkin puhelimeen verrattavan keksinnön avulla hän pystyisi näkemään, mitä tapahtuu siinä köyhässä mökissä, johon hän ei ehkä enää koskaan astu, näkisi hän sen mitä on tuhonnut, eli vanhan isänsä ja vanhan äitinsä säästöt. Vanhukset olivat suurien kieltäymysten jälkeen ostaneet osakkeen, jonka he olivat huolellisesti piilottaneet vanhuuttaan varten, ja juuri sen on poika tietämättään repinyt kappaleiksi tai polttanut. Te kunnialliset vanhukset, te olette ponnistelleet kahdenkymmenen vuoden ajan kasvattaaksenne pojan, josta tulisi teidän ainoa rakkautenne, teidän ainoa toivonne. Kolmen-, neljänkymmenen vuoden ajan olette te luopuneet asioista, jotta voimien pettäessä teillä olisi oikeus levätä eikä kuolla nälkään. Sitten tulee politiikka ja luo eripuraisuutta kansakuntien välille, jotka tuskin tietävät, mistä ne kiistelevät, ja teidän poikanne, teidän vanhuutenne tuki, tempaistaan luotanne kuolemaan kaukaisella taistelukentällä, ja ennen kuin hän menehtyy ehkä rajattomiin tuskiin, on hän tietämättään tuonut tuhon vaatimattomaan majaanne.

Sota on aina ollut vastenmielistä ja on aina ansainnut äitien kirouksen. Bella matribus detestata. [Sodat ovat äideille kauhistuttavia. (?)] Mutta meidän päivinämme se ei ole ainoastaan vastenmielistä, vaan tyhmää!

Eräs tunnettu filosofi on jo kauan sitten sanonut, että eurooppalainen sota on sisällissotaa. Paavali, joka oli oman aikakautensa yläpuolella (?), on painokkaasti sanonut, että kansat ovat saman ruumiin jäseniä. ”Kristuksen salaisuutta”, hän sanoi, ”ei menneiden sukupolvien aikana, ihmisten lapsuudessa, annettu ihmisten tietoon, kuten se nyt on paljastettu.” (Efes. 3: 4,5.) Tätä ilmestystä ei ymmärretty silloin eikä myöhemminkään, mutta nyt sitä aletaan ymmärtää, sillä ne tosiseikat, jotka julistavat sitä, ovat kouraantuntuvia eivätkä pysty välttämään huomiotamme.

Teidän täytyy suoda anteeksi, että toistan mitä äsken sanoin; mutta sitä ei kuitenkaan voi toistaa tarpeeksi usein: ei mikään, ei hyvä eikä paha, voi nykyään olla kenellekään meistä merkityksetöntä. Kun kehomme loukkaantuu, kun yksi sen elimistä vaurioituu, olipa se käsivarsi, jalka, rinta, pää tai vatsa, kärsii koko ruumis.

Näin on myös kansakuntien(?) ruumiin kanssa. Jos pohjoisessa tai etelässä, idässä tai lännessä vuotaa veri tai työ loppuu, on tämä tuhoisa asia maailmanlaajuinen onnettomuus.

Koko ihmiskunta köyhtyy, koko ihmiskunnan elämä heikentyy. Vain itsekkyys ilman sydämen tai järjen apua pakottaa meidät toistamaan roomalaisen runoilijan sanat: ”Mikään inhimillinen ei voi olla kenellekään ihmiselle samantekevää.” [Terentius, berberikirjailija]

Olen äskettäin lausunut julki kunnioitukseni sotilaallisia hyveitä kohtaan, ja myönnän, että sodalla on suurenmoiset puolensa. Mutta sillä on myös huonot puolensa. Se synnyttää aivan liian usein raakuutta ja väkivaltaisuutta. Se herättää halveksuntaa ihmiselämää kohtaan, sekä omaa että lähimmäisen elämää. On ihmisiä, jotka pitävät tätä ansiona, jotka eivät tiedä mitään kauniimpaa kuin välinpitämättömyyden vaaraa kohtaan, jota he kutsuvat kuoleman halveksunnaksi. Minä olen eri mieltä.

Kuoleman halveksunta on elämän halveksuntaa, ja sitä ei ole oikeutta halveksua. Elämä on paras lahja, korkein hyvä, joka sisältää kaiken muun hyvän. Elämä on pyhä asia. Kun velvollisuus kutsuu meitä uhraamaan sen, kun emme voi suojella sitä ilman rikosta tai häpeää, kun kodin tai isänmaan puolustus käskee meitä kohtaamaan vaaran, on uhraus suuri; mutta se on arvoton jos se mitä elämällä ostamme on arvotonta. Se joka esittää kuoleman halveksunnan periaatteen, esittää myös elämän halveksunnan periaatteen ja tämän seurauksena halveksuu ihmistä. Silloin sodasta tulee teurastusta ja rosvousta, jonka alaisuudessa kaikki huonot taipumukset rehottavat, ja ihmisistä tulee pelkkiä petoeläimiä.

Mainitsen muutamia esimerkkejä osoittaakseni, etten liioittele.

Paul Bert, joka otti kunniakkaasti osaa useisiin sotaretkiin ja menetti henkensä yhdessä niistä, lausui eräänä päivänä näkemyksensä mainitusta kysymyksestä ja lisäsi: ”Sotaretkillä on toki huono puolensa: ne herättävät mieltymyksen verenvuodatukseen, mieltymyksen, joka usein tuodaan mukana kotiin.”

Niin, hyvät herrat, mieltymys verenvuodatukseen ei tee hyvää henkilökohtaisen ja poliittisen vapauden kehitykselle. Mieltymys raakuuteen, väkivaltaisuuteen ja tappamiseen ei lisää kunnioitusta omistusoikeutta, järjestystä ja oikeudenmukaisuutta kohtaan.

Muutama vuosi sitten mestattiin Bordeauxissa Aurusse-niminen kuolemaantuomittu, vanha sotilas, joka oli kunnostautunut Tonkinin sodassa ja joka oli onnistunut pelastamaan esimiehensä hengen. Tästä kiitollisena upseeri todisti rikollisen eduksi.

Aurusse oli tappanut kolme ukkoa ja kaksi eukkoa ryöstääkseen muutaman frangin. Hän oli tehnyt rikoksensa hirvittävällä julmuudella, ja valamiehistö oli taipumaton.

Kun hän käveli teloituspaikalle, sanoi hän saattajilleen: ”En ymmärrä tätä. Kun olin Tonkinissa, sain käskyn tappaa, ja mitä useamman tapoin, sitä enemmän minua kiitettiin. Ne, jotka tapoin, olivat terveitä ja työkykyisiä ihmisiä. Kun täällä tapan kolme ukkoa, jotka eivät kelvanneet mihinkään, tuomitaan minut roistona mestattavaksi. En ymmärrä mitään.”

Tämä on onneksi yksittäinen tapaus. Rikollisen sanoissa on silti jotain totta. Kun on kerran oppinut epäröimättä hävittämään, polttamaan, rosvoamaan ja tappamaan, ja kun tästä jopa kiitetään, ei ole aina kovin helppoa luopua näistä kauheista tavoista, kun palaa jälleen arkielämään. Sotaa ei voiteta hyvillä tavoilla.

Se, joka seisoo teurastuksen johdossa ja jonka nimittäminen tähän arvoon on ehkä riippunut hänen kyvystään vuodattaa verta, voi ehkä jonakin päivänä, jos hän on kuin Napoleon, rauhallisella omallatunnolla sanoa: ”Minä olen sotilas eikä kaksisataa tuhatta ihmiselämää aiheuta minulle murhetta.”

Palaan siihen, mistä äskettäin puhuin, eli siihen yhteenkuuluvuuden tunteeseen, joka ei halua tietää mistään eripuraisuudesta muun ihmiskunnan kanssa, joka herättää kiinnostuksemme kaikkea tapahtuvaa kohtaan. Tämä tunne, joka yleistyy koko ajan, koskee sekä huonoa että hyvää.

Ystäväni Charles Richet, Pariisin lääketieteellisen tiedekunnan professori, oli muutamia vuosia sitten eräässä kylässä Saksissa [Saksan kaakkoisosassa]. Eräänä päivänä hautakivi kiinnittää hänen huomionsa. Hän selvittää siihen kaiverretun kirjoituksen, ja huomaa, että kirjoitus ikuistaa niiden kahdensadan saksalaisen isänmaanystävän muiston, jotka ovat sankarillisesti lyöneet takaisin ranskalaisten joukkojen hyökkäyksen.

”Te olette varmasti meille vihaisia tuosta hyökkäyksestä”, sanoi hän joillekin työläisille.

”Emme toki, kuinka niin?” sanoi eräs heistä.

”Siksi että vahingoitimme teitä.”

”Olemmehan mekin vahingoittaneet teitä. Mutta jos te olette vahingoittaneet meitä, olette te myös hyödyttäneet meitä. Tiedättekö, mikä tämä pieni mitali on?” kysyi hän ja avasi paidankauluksensa(?).

”En.”

”Se on Jacquard-mitali. Kaikilla meillä on sellainen. Me olemme kutojia, ja saamme kiittää ranskalaista Jacquardia siitä, että meillä on antaa leipää lapsillemme.”

Mies oli oikeassa. Jacquard, [tietynlaisten] kangaspuiden keksijä, hyödytti oman maansa kutojia, mutta myös muiden maiden kutojia. Samalla tavalla Stephenson antoi Englannille sen rautatiet, mutta hän antoi samalla rautatiet koko maailmalle. Tämä pätee kaikkiin uusiin keksintöihin: lennättimeen, puhelimeen, valokuvaukseen ym.

Kaikki on meillä yhteistä, haluamme sitä tai emme, niin hyvä kuin huonokin, rikkaus, köyhyys, inhimillisyys, moraali, tiede, tietämättömyys, kurjuus ja hyvinvointi.

Ihmisillä alkaa olla oikeudenmukaisempi ja korkeampi käsitys velvollisuudesta, rikkaudesta, kansallisesta kunniasta, niin isänmaan kuin ihmiskunnankin vaatimuksista.

Ennen vanhaan ihmisillä oli yleisesti se käsitys, että kansan suuruus mitattiin sillä, missä määrin se teki valloituksia ja laajensi aluettaan. Tarvittuja uhreja ei otettu mukaan laskuihin, vaan nähtiin vain välittömät seuraukset.

Novicow, venäläinen kirjailija, Sosiologisen instituutin varapuheenjohtaja, sanoo, ettei maan hyvinvointi kasva samaa tahtia kuin neliömetrien määrä, kuten niin usein luullaan. Samaan tapaan kuvittelee talonpoika, että hänestä tulee rikkaampi heti kun hän laajentaa maatilaansa. Sen sijaan hän usein saattaa itsensä perikatoon hankkimalla itselleen suuremman alueen kuin mitä hän ehtii viljellä. Usein hän ei voi maksaa sitä eikä pitää sitä itsellään. Sen sijaan, että hankkii enemmän maata itselleen, tulee hänen käyttää säästönsä parantaakseen sitä maata, jonka jo omistaa.

Ne maat, jotka hätiköidysti suurentavat aluettaan, tekevät usein saman virheen; ne menettävät arvossa sen mitä ne voittavat pinta-alassa. Yhä löytyy poliitikkoja, jotka tähtäävät aluevaltauksiin, mutta he menettävät arvonantoaan. Aletaan ymmärtää, että maa ei ole mahtava sen takia, että sillä on paljon asukkaita, vaan sen takia, että sen asukkaat ovat pystyviä, että sen rikkaus ei ole suurissa maa-aloissa, vaan maan hedelmällisyydessä. Maan todellinen voima on sen työssä.

Eräänä päivänä askaroi Bolton, suuren James Wattin apulainen, työpajassaan Sohossa. Englannin hallitsija, joka sattui olemaan lähistöllä, yllättyi kuulemastaan melusta ja näkemästään savusta ja kysyi: ”Mitä te oikein teette tässä talossa?”

”Teidän majesteettinne”, vastasi Bolton, ”me teemme täällä sitä, mitä ruhtinaat eniten rakastavat: mahtia.”

Hän oli oikeassa. Maan todellinen mahti on sen henkisen voiman hedelmissä, siinä, miten se hallitsee luontoa, siinä, miten se käyttää ihmismielen tieteellisiä keksintöjä ja niitä apuvälineitä joita se löytää luonnonrikkauksien käyttöön ja liikenneyhteyksien kasvattamiseen muiden kansojen kanssa kaupan avulla. (??)

Tämä on todellista mahtia, todellista rikkautta. Tämän seurauksena on se, ettemme muita vahingoittamalla palvele omia todellisia etujamme ja ettei isänmaanrakkaus aja meitä vihaamaan muita maita.

Muutamia vuosia sitten kuulin puheen, jonka silloinen opetusministeri Poincarré piti erään lyseon palkintojenjakotilaisuudessa. Opettaja, joka oli äskettäin puhunut, oli – niistä pitämättä – siteerannut Voltairen sanoja: ”Isänmaanrakkaus on vihaa muita maita ja kansoja kohtaan.” Ministeri otti tämän lausuman aiheekseen. ”Ei”, hän sanoi, ”isänmaanrakkaus ei ole millään tavalla vihaa muita maita kohtaan. Isänmaanrakkaus on rakkautta omaan maahamme, mutta valistunutta rakkautta, joka myöntää muille ne oikeudet joita vaadimme itsellemme, joka ymmärtää, että ihmiskunta ei asu pelkästään oman maamme rajojen sisäpuolella ja että meidän täytyy muualta lainata se, mitä hyödyllistä, suurta ja kaunista muilla on. Edut, tunteet ja velvollisuudet ovat samat, täydentää ja tukea toisiamme.”

On luonnollista, että rakastamme ennen kaikkea omaa perhettämme. Mutta rakastamme myös naapureitamme, maanmiehiämme. On hyväksi perheellemme, että rakastamme heitä. Rakastamme sitä kaupunkia jossa asumme, mutta tämä ei estä meitä rakastamasta muita maamme kaupunkeja. Rakastamme isänmaatamme, mutta tämä ei estä meitä kunnioittamasta ja rakastamasta muita maita, jos ne sallivat tämän. Meillä on aina jotakin saatavaa, mutta myös jotakin annettavaa. Näiden lahjojen ja vastalahjojen kautta, jotka hyödyttävät kaikkia maksamatta kenellekään mitään, rakentuu ja kasvaa yhteinen perintö, ihmiskunnan perintö.

Kun englantilainen parlamentinjäsen Roebuck eräänä päivänä esiintyi joitakin hallituksen toimia vastaan, en enää muista mitä, jotka eivät sopineet yhteen hänen oikeutta ja moraalia koskevien näkemystensä kanssa, huudahti hän koko alahuoneen edessä: ”Minä olen englantilainen, ja sellaisena pidän hyvää huolta Englannin suuruudesta. Mutta on jotakin, jonka asetan Englannin suuruuden yläpuolelle, jotakin, jota en erota Englannin todellisesta suuruudesta, ja se on oikeudenmukaisuuden, moraalin, vapauden edistysaskeleet maailmassa.”

Siitä, kun nämä sanat lausuttiin, on yli neljäkymmentä vuotta. Silloin ne olivat rohkeita; sitä ne ovat ehkä vieläkin (?), sillä ne ilmaisevat uusia ajatuksia, joita tuskin useammat kuin jotkut harvat valitut ymmärsivät. Kuitenkin meidän päivinämme ne vaikuttaisivat vähemmän merkillisiltä. Vihdoinkin tunnustamme ja ilmoitamme, että moraalilaki ei ole vain yksittäisiä ihmisiä varten, vaan myös kansoja varten, jotka eivät enää voi jatkaa siinä anarkian tilassa, jossa ne nyt elävät. Samoin kuin sivistyneessä yhteiskunnassa on poliisin ja tuomarin ammatit, jotka on määrätty turvaamaan yksittäistä ihmistä ja tavaroita, samoin pitää kansoille olla korkeampi tuomioistuin, joka estää näitä olemasta tuomareita omassa asiassaan, kun kansojen välillä on erimielisyyttä. Pitää olla keino sovitella sovussa hyväksytyn tuomioistuimen avulla, jonka päätöksiä kaikki sen noudattamiseen suostuneet ovat velvollisia toteuttamaan.

Myös toinen seikka puhuu vanhassa sotapolitiikassa pitäytymistä vastaan. Käsittelemme ensin rahakysymystä. Sota maksaa liian paljon. Jopa rauhan aikana ahmii sodan ihmissusi liian suurella ruokahalulla. Tuhovälineistön suunnattoman kehityksen seurauksena on pakko päivittäin nostaa menojen taakkaa ja köyhdyttää väestöä.

Jo 20 vuotta sitten huomauttivat rauhanystävät Englannissa, että jopa rauhan ja säästäväisyyden vuosina tuskin kolmannesta valtion menoista käytetään sisäisten asioiden kehittämiseen, siihen, jota kutsun ”elämän teoiksi”, loput, vähintään kaksi kolmannesta, on hotkaissut sota, ”kuoleman teot”.

Englannin tila on sama kuin koko maailmassa. Euroopan valtionvelka on 135-140 miljardia frangia. Yksin Ranskalla on erityisten tuskallisten asianhaarojen seurauksena 35 miljardin frangin velka. Joka vuosi tämä velka maksaa 1300 miljoonaa frangia korkoina. Maan sotajoukko ja laivasto vaativat noin miljardin; sen jälkeen on jäljellä enää kolmannes muihin tarkoituksiin.

Oliko Bastiat väärässä sanoessaan: ”Työ tuottaa, politiikka tuhoaa, ja sen takia työ ei saa palkintoaan?”

Työ, hyvät herrat, ymmärtää, vaikkakin vielä vain epäselvästi, että se ei saa sitä mikä sille kuuluu, ja se alkaa vaatia oikeuksiaan. Se erehtyy useissa asiaan liittyvissä seikoissa, mutta silloin se ei erehdy, kun se vaatii sotilaallisten maksujen vähentämistä sekä vihan ja hyökkäyksen politiikan hylkäämistä.

Odotan tässä vastaväitettä. Monet, vieläpä monet niistä, jotka eivät juurikaan rakasta sotaa, sanovat: ”Minne nämä miljoonat aseistetut suuntaisivat, jos heidät aivan yhtäkkiä vapautettaisiin palveluksesta? Mitä he tekisivät? Millä he eläisivät?” Joskus lisätään myös: ”Miten sisäinen järjestys säilytettäisiin?” Se, joka puhuu näin, on sokea. Niin, mitä tulisi näistä nuorista, voimakkaista miehistä, jotka sotajoukko kiskoo pois työstä? He palaisivat aivan yksinkertaisesti takaisin työhön. He omistautuisivat maanviljelykselle, kaupalle ja teollisuudelle; he työskentelisivät itsensä ja läheistensä hyväksi; he edistäisivät omalta osaltaan maan rikkautta.

Hyvät herrat, en pelkää sanoa, että suurin yhteiskunnallinen vaara, suurin este välttämättömille uudistuksille ovat liian suuret sotilaalliset menot. Tärkein yhteiskunnallinen parannus olisi niiden ”kuoleman teoiksi” kutsumieni menojen vähennys, jotka niin suuressa määrin ovat ”elämän tekojen” taakkana.

Siksi, jos haluatte että elämästä tulee vähemmän vaikeaa, nykyisyydestä rauhallisempaa ja tulevaisuudesta valoisampaa, kehottakaa hallituksia ehdottomasti työskentelemään vahvempien kansojen välisten ystävyyden siteiden hyväksi sekä sotilaallisten kulujen vähentämiseksi; jos haluatte nauttia rauhassa siitä, mitä teillä on, ja ilman pelkoa jättää se lapsillenne, jos ette halua jatkuvasti nähdä, että teidän itsenne ja teidän liiketoimienne turvallisuutta uhataan, työskennelkää väsymättä ajaaksenne pois näköpiiristä nämä mustat pilvet, jotka enteilevät myrskyä. Antakaa kansojen elää rauhassa; lähettäkää perheille ennen kaikkea ne lapset, jotka sota ja aseellinen rauha ovat ryöstäneet niiltä, ja sitten ainakin osa siitä verosta, joka niiden täytyy maksaa lähettääkseen pois elämään ja kuolemaan kaukaisilla seuduilla ne pojat, joiden pitäisi elää niiden keskellä ja työskennellä niiden hyväksi.

Mutta pelkästään menojen kasvu ei viittaa siihen, että pitää tehdä mahdottomaksi tämän epävarman ja turmiollisen tilanteen jatkuminen, vaan myös itse aseiden ja valtavien tuhovälineiden kehitys. Ei ainoastaan tykinruoka katso tykkiä pahalla silmällä; tykki pelkää itse itseään ja vapisee omien rikostensa edessä.

Eversti Thomas, vanha soturi, joka tunnetaan ja jota arvostetaan myös sotilaallisia kysymyksiä käsittelevänä kirjailijana ja joka on julkaissut ”Tulevaisuuden aseet. Kuinka pitkälle aiotaan mennä?” -nimisen esitteen, kysyi minulta kerran, eikö olisi mahdollista kansojen välisten sopimusten, kongressin tai tuomioistuimen avulla kieltää nämä uudet säälimättömät, omantunnottomat kuolemanvälineet, jotka ovat tulleet entisaikojen kauniiden ritariaseiden tilalle ja jotka tekevät sotilaista tarpeettomia, insinööreistä ja kemisteistä sitä vastoin tarpeellisia. Tähän sallin itseni vastata kaikella kunnioituksella hänen hyviä tarkoituksiaan kohtaan: ”Herra eversti, te ja minä olemme kunniallisimpia ihmisiä maailmassa, ei teillä eikä minulla ole pienintäkään halua tehdä toisillemme vääryyttä, ja olen vakuuttunut siitä, että jos joudumme riitaan, olemme heti valmiita järjestämään asian ystävien avulla tai vetoamalla oikeuteen. Mutta jos asia olisi toisin, jos unohtaisimme itsemme, jos tarttuisimme toisiamme kauluksesta tai kiskoisimme toisiamme tukasta, luuletteko, että kuuntelisimme, jos joku sanoisi: ”Olkaa varovaisia, voitte vahingoittaa toisianne, tapelkaa mieluusti, jos ette ole yhtä mieltä, mutta pitäkää huoli siitä, että iskut eivät osu?” Me molemmat nauraisimme tälle neuvolle ja tappelisimme kaksinkertaisella voimalla, vaikka katuisimmekin sitä jälkikäteen.”

Ihmisiä voi kieltää taistelemasta, mutta ihmisiä ei voi estää taistellessaan vahingoittamasta toisiaan mahdollisimman paljon. Kun peto pääsee vapaaksi, se puree ja kynsii. Se ei voi toimia toisin(?). Jokainen varoo omaa nahkaansa, kuten sanotaan, ja jokainen varoo enemmän omaa kuin toisten nahkaa.

Tämä koskee niin kansoja kuin yksilöitäkin. Ne voi pakottaa kääntymään oikeuden puoleen riitakysymysten sovitteluksi; mutta kun sota on kerran syttynyt, eivät sopimukset eivätkä tuomioistuimet voi pidättää taistelevia osapuolia käyttämästä kaikkia hyökkäys- ja puolustuskeinojaan. On kyse elämästä tai kuolemasta. Mutta kun näistä keinoista tulee aivan liian hirvittäviä, kun on kyse massamurhasta, silloin ajatellaan kahdesti ja aletaan pitää sotaa sinä mikä se todellisuudessa on: teurastuksena.

Marsalkka Canrobert, viimeinen Ranskan marsalkoista, kirjoitti vuonna 1890 Lontoon rauhankonferenssin toimistoon: ”Teette täysin oikein työskennellessänne sodan estämiseksi. Tunnen sodan ja tiedän, että se on hirvittävää.” Parhaimmat, sanan varsinaisessa merkityksessä rohkeimmat ihmiset jakavat tämän mielipiteen. He tuntevat, että kukaan ei voi tietää, mihin peto pysäytetään (?), kun se on kerran päässyt irti, ja kuinka paljon sivilisaatiota raakuus jättää jäljelle.

Tämä selittää sen kauhun, jota tapahtumat idässä [ruotsalaisen kääntäjän huomautus: ”Tällä viitataan kreikkalais-turkkilaisiin selkkauksiin”] ovat herättäneet suurvaltojen parissa. En halua tässä lausua mielipidettäni näistä sekavista ja monessa suhteessa hämäristä tapahtumista. Haluan pelkästään huomauttaa, että ne ovat johtaneet yleiseen muiden valtojen asiaan sekaantumiseen, jota monet pitävät ensimmäisenä askeleena kansojen väliseen sovitteluun. Missä määrin sovittelijat ovat yhtä mieltä keskenään, ja mistä koostuu ns. eurooppalainen konsertti (Europeiska konserten)? On ainakin yksi asia, jossa yksimielisyyttä ei voi epäillä, nimittäin se, että kaikki hallitukset pelkäävät sotaa enemmän tai vähemmän. Ne pelkäävät, että liekit leviävät kaikkialle, kun tulipalo kerran on syttynyt ahtaalla näyttämöllä. Ne pelkäävät omien aseidensa voimaa ja vapisevat ajatellessaan sitä tulvaa, jonka rauta ja veri aiheuttaisivat Euroopan maaperällä.

Ne pelkäävät lisäksi erästä toista seikkaa: maailman omantunnon hylkäystuomiota ja kansojen vastarintaa, kansojen, jotka eivät niele sitä, että kevytmielisesti käytetään niiden verta ja niiden kultaa. Sota saa yhä useampia vastustajia. Halutaan – sillä se on oikeudenmukaista – että kansojen riippumattomuutta ennen kaikkea kunnioitetaan. Halutaan – sillä tunnustetaan, että se on mahdollista – että kansojen väliset riitaisuudet ratkaistaan rauhanomaisesti välitystuomioiden avulla. Ollaan myös sitä mieltä, että voiman ei kuulu saada viimeistä sanaa näissä elintärkeissä kysymyksissä, että se, mitä aiemmin kutsuttiin miekan oikeudeksi, ei enää kuulu meidän aikaamme, vaan se on eräs aiempien vuosisatojen virhe, että kansat tästä eteenpäin kuuluvat itselleen ja että niiden tulee itse päättää teoistaan ja toimistaan.

Näette, hyvät herrat, millaisen tien nämä ajatukset ovat raivanneet itselleen ja erityisesti millaisen tärkeän merkityksen kysymys välitystuomioista on saavuttanut. Kun 30, 40 vuotta sitten aloimme käsitellä tätä kysymystä, meitä pilkattiin aivan kuin olisi ollut kyse asiasta, jota ei koskaan voitaisi toteuttaa. Tämän jälkeen on tämä kysymys kehittynyt ja samalla usko sen tulevaan menestykseen. Kun nähdään välitystuomioiden tulokset, totutaan luottamaan niihin ja käyttämään niitä. Budapestin kansainvälisessä kongressissa Elie Ducommun, kongressin arvoisa pääsihteeri, ilmoitti vuosikertomuksessaan, että oli annettu 150 välitystuomiota. Ei ole esimerkkejä siitä, että ainoakaan olisi epäonnistunut. Ainoakaan tuomituista ei ole kieltäytynyt mukautumasta tuomioon. Tämä on todellakin kuvaavaa.

Minun ei tarvitse teille, hyvät herrat, yksityiskohtaisesti kuvailla näitä välitystuomioita, jotka te varmastikin tunnette, ainakin tärkeimmät niistä. Kukaan ei ole unohtanut ns. Alabama-tuomiota, jossa Iso-Britannia tuomittiin maksamaan Yhdysvalloille yli 75 miljoonaa vahingonkorvausta. John Bull [Iso-Britannia] oli tietysti sitä mieltä, että se oli liikaa, ja veli Jonatan ajatteli että se ei ollut kerrassaan mitään. Mutta molemmat osapuolet kuitenkin tunnustivat, että oli parempi sovitella tällä tavalla kuin varustaa laivastoja, ja itse asiassa ne pitivät itseään onnekkaina selvitessään niin hyvällä hinnalla.

Ette ole myöskään unohtaneet sitä, mitä tapahtui Karoliineille (?), kun saksalainen sotalaiva hyökkäsi espanjalaiselle alueelle ja kun Espanjassa vuorostaan hyökättiin Saksan edustajien asuntoihin, Saksan lippua vedettiin kurassa ja ministerin ja konsulin kyltit tallattiin jalkojen alle. Kaikki tämä olisi aiemmin riittänyt syyksi sotaan.

Mutta ajat muuttuvat. Mainitaan sana sovittelu. Paavi Leo XIII:ta, merkittävää henkilöä sekä ihmisenä että asemansa takia, jota jopa ne ihailevat ja kunnioittavat, jotka eivät tunnusta hänen ylivaltaansa, pyydetään puuttumaan asiaan. Asia annetaan hänen käsiinsä. Hän antaa tuomionsa, ja asia on sillä ratkaistu.

Aivan äskettäin alkoi uudestaan vakava riita kahden anglosaksisen suurvallan välillä. Tällä kertaa oli kyse vain eläimistä. Syy kiistaan oli hyljejahti nahkojen takia. Hullunkurinen syy, sanoivat ihmiset, jotka aina ovat valmiita nauramaan kaikelle. Kyllä, ehkä, mutta tämä oli arka kysymys, joka uhkasi johtaa diplomaattisten suhteiden katkeamiseen ja mahdolliseen sotaan (?). Alettiin jo mennä tähän suuntaan, mutta äärimmäisyyksien välttämiseksi turvauduttiin sovitteluun. Molemmat osapuolet tulivat Pariisiin käydäkseen neuvotteluja tuomioistuimen edessä, jossa paroni de Courcel oli puheenjohtajana. Tuomioistuin ei antanut ainoastaan tuomiota riitakysymyksissä, vaan se antoi myös neuvoja tulevaisuutta varten niin että uudet kiistat voitaisiin ehkäistä ennalta. Tässä oli itse asiassa vain joitakin herroja frakeissaan, ilman pistomiekkaa kupeellaan ja ilman joukko-osastoa käytössään, jotka sanelevat kahdelle voimakkaimmista suurvalloista, kuinka niiden pitää menetellä, ja näiden kahden valtion hallitukset kumartavat ja kiittävät, kuten soveliasta on.

En aio luetella useampia esimerkkejä. Mutta katson itselläni olevan oikeuden vakuuttaa, että niitä sovittelukysymyksen ratkaisuja, joita neljännesvuosisata sitten pidettiin mahdottomina toteuttaa, pidetään nyt mahdollisina ja kaikki sivistyneet kansat hyväksyvät ne. Hyvän Abbé de Saint Pierren unelma on toteutumaisillaan. Haluamatta väittää, että sota tästä eteenpäin on ainiaaksi hylätty, on sallittua uskoa, että siitä tulee koko ajan harvinaisempaa ja että hallitukset tarttuvat useimmissa tapauksissa vähemmän raakoihin ja luotettavampiin ratkaisuihin.

Näistä edistysaskelista voimme suureksi osaksi – ilmoitan sen täten avoimesti – kiittää rauhanyhdistyksiä, joita pilkattiin ja syytettiin siitä, että ne haluavat hävittää isänmaanrakkauden ja hylätä kansallisen puolustuksen. Näistä vähämerkityksisistä yhdistyksistä on tullut mahti, joka kaikkien muiden mahtien pitää ottaa huomioon. Vuodesta 1889 lähtien ne kokoontuvat joka vuosi jossakin Euroopassa kansainväliseen kongressiin, ja kongressin kokousten välillä useiden hallitusten tunnustama ja rahallisesti tukema Bernin kansainvälinen rauhantoimisto valvoo niiden etuja ja johtaa niiden puhetta (?).

Eikä tässä ole kaikki. Näiden yhdistysten lisäksi on perustettu vielä voimakkaampi, nimittäin Parlamenttienvälinen liitto, joka koostuu kaikkien parlamenttien jäsenistä ja jolla on myöskin vuotuiset kokouksensa. Näitä kokouksia, joita aiemmin pidettiin pienissä virasto- tai hotellihuoneistoissa, pidetään nykyään suurenmoisissa julkisissa tiloissa.

Roomassa tapasimme Capitoliumilla, jonne nousimme sotilaiden rivien välissä ja italialaisen eduskunnan presidentti kunnioitti meitä toimimalla puheenjohtajana kokouksessamme. Bernissä kokoonnuimme Liittohallituksen palatsissa ja herra Numa Droz, nykyään ulkoministeri ja aiemmin kahdesti sveitsiläisen tasavallan presidentti, tervehti meitä puheella eurooppalaisesta merkityksestä (?). Meidät otettiin yhtä hyvin vastaan Antwerpenissä, Haagissa ja Budapestissä.

Brysselissä neljä ministeriä hyväksyi (?) peräkkäin Parlamenttienvälisen konferenssin ohjelman. Tämä konferenssi hyväksyi esityksen kansainvälisestä välitystuomioistuimesta. Puheenjohtaja, valtioneuvos Descamps on ilmoittanut kaikille valtioille tästä esityksestä.

Tällä tavoin kulkee asia eteenpäin, hyvät herrat. Herätämme huomiota. Työtämme seurataan mielenkiinnolla, esityksistämme keskustellaan. Kokouksiimme lähetetään säännöllisesti edustajia, ja näiksi edustajiksi valitaan huomattavimmat ja pystyvimmät miehet. Kokouksia pidetään suurina tapauksina. Budapestissa hallitus ja kaupunginvaltuusto maksoi yli sata tuhatta frangia vastaanotostamme. Osallistuimme kaikkiin juhlallisuuksiin ja saimme aina kunniapaikat.

Meillä voisi olla oikeus olla ylpeä näistä edistysaskelista niin lyhyessä ajassa oltuamme alussa niin heikkoja. Mutta sitä emme ole. Olemme sitä vastoin murheellisia siitä, että edistysaskeleet eivät ole olleet suurempia, ja sanomme kaikille: tästä liikkeestä täytyy tulla vireämpi ja sitä täytyy rohkaista; siitä täytyy tulla yleinen ja vastustamaton, sen täytyy käsittää kansa kokonaisuudessaan.

Mitä tähän vaaditaan?

Siihen vaaditaan, että jokainen niistä, joka jakaa näkemyksemme ja toiveemme, jokainen niistä, jonka olemme saavuttaneet sanan ja kirjoituksen avulla, ponnistelee auttaakseen meitä hankkimaan monia alokkaita rauhanomaiseen sotajoukkoomme ja kykynsä mukaan levittää iloista sanomaa, rauhan evankeliumia. Tämä on jalo tehtävä, jonka hyväksi jokaisen tulee toimia.

Siihen vaaditaan, ettei kukaan väärästä vaatimattomuudesta pidä itseään liian merkityksettömänä uskaltautuakseen luomaan maailman uudelleen. Yleinen mielipide on yhteenveto kaikkien yksilöiden mielipiteestä samalla tavoin kuin pienet vesipisarat muodostavat mittaamattomat valtameret.

”Seison usein rannalla”, sanoi kerran suuri puhuja John Bright, ”ja katselen merenpintaa, jota yksikään tuulenvire ei poimuta. Mutta äkkiä näen aaltojen nousevan, ikään kuin vastustamaton voima sinkoaisi yhden toisensa jälkeen eteenpäin.”

”Meillä, jotka olemme suuri kansa”, jatkoi hän, ”on sydämissämme samanlainen vastustamaton voima: totuuden, oikeudenmukaisuuden ja vapauden rakkaus, ja sen tulee jatkuvasti ajaa meitä eteenpäin ja ylöspäin, aina siihen asti kunnes meistä tulee kunniakas ja onnellinen kokonaisuus, joka on muun ihmiskunnan esikuvana toimimisen arvoinen.”

En tahtoisi julistaa näitä sanoja pelkästään teille kuulijoilleni, en pelkästään ystävilleni ja maanmiehilleni, vaan kaikille miehille ja naisille. Haluaisin sanoa heille kaikille, kuinka vähämerkityksisiä he sitten ovatkaan: ”Uskotte, ettei teillä ole vaikutusvaltaa, eikä teillä olekaan sitä, jos vetäydytte syrjään ja vaikenette. Mutta kun liitytte yhteen toistenne kanssa, annatte äänienne kuulua yhdessä muiden kanssa, teistä tulee vastustamaton voima, huutonne saavuttavat itsepintaisimminkin suljetut korvat ja pakotatte vastustajanne tunnustamaan oikeutetut pyrkimyksenne.”

Ne, jotka ovat yhtä vanhoja kuin minä ja jopa ne, jotka ovat minua nuorempia, eivät ehkä saa nähdä näiden toiveidemme toteutumista. Mutta jonakin päivänä toiveemme täyttyvät. Kiitos monien ihmisten ponnistelun, maailma ei jonakin päivänä ole enää jälkeläisillemme se murheenlaakso, joka se on niin kauan ollut ja vielä valitettavasti on niin monille.

He saavat nähdä, että toive yleisestä oikeudenmukaisuudesta niin kansojen kuin yksilöidenkin välillä ei ollut haavekuva. Kun he siunaavat sitä uutta aikaa, jonka aikana heillä on onni elää, kulkeutuvat heidän ajatuksensa ehkä kiitollisuudella takaisin viimeisiin vuosiin tällä yhdeksännellätoista vuosisadalla, joka alkoi verellä ja kyynelillä ja joka ponnistelee loppuakseen työn ja rauhan ylistyksellä.

Frédéric Passy: Fredsutopien. Tal, 1899. Småskrifter utgifna af Sveriges Kvinnliga Fredsförening 3. Albert Bonniers förlag. Lyhennetty käännös ranskasta ruotsiin: Louise Fraenckel. Kansi: "EB" (ei tietoja). 29 sivua.

4 kommenttia:

 1. Suomennos tuntuu oikein mainiolta, vaikka alkuperäistä tekstiä en ole nähnytkään. Sujuvaa ja selkeää luettavaa. Ison työn olet tehnyt!

  Pidettäisiinpä vieläkin tuollaisia puheita, joissa rohkeasti luodataan tulevia ihan uusille urille. Mieleen tuli tuota puhetta lukiessa Leo Tolstoin teksti, joka on julkaistu kirjassa nimeltä Omatuntoja. Siinä Tolstoi usuttaa olemaan tappamatta. Myös hänen tekstinsä on selkeää ja helppotajuista. Hiljattain lukemani Martin Luther Kingin teos sisältää Amerikan mustalla väestölle konkreettisia toimintamalleja, joilla pakottaa valkoinen enemmistö ottamaan heidät paremmin huomioon ja lopettamaan sorto. Tänään katselin Areenasta sarjaa Gulageista, aikamoista väkivaltaa voi pitää yllä valtio omia kansalaisiaan kohtaan. Voiko rauhan sitten saavuttaa muuten kuin että hyvinvointia tarjotaan riittävässä määrin kaikille? Ja riittääkö oikeastaan sekään? Mutta yrittää pitää.

  Minun mummo syntyi muuten 1899, senkin puoleen oli jännä lukea miten kauaskatseisesti jo silloin osattiin paremmissa piireissä ajatella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos! Tätä oli hauska kääntää sivu tai pari kerrallaan.

   Kiva että kiinnosti! Nykytekstit tuntuvat tosiaan aika näköalattomilta tähän verrattuna. Tämä ei kuitenkaan ollut pelkästään tulevaisuudensuunnittelua, vaan tuossa valtioidenvälisessä sovittelussa oli saatu jo paljon aikaan.

   Pelkkä hyvinvoinnin tarjoaminen ei varmaan riitä, vaikka sekin on tärkeää, vaan yhteiskunnasta pitäisi myös pyrkiä saamaan mahdollisimman oikeudenmukainen ja väkivallaton. Yrittää tosiaan pitää, vaikkei onnistuisikaan täydellisesti.

   Poista
 2. Olipas vaikuttava ja hengeltään nykyaikainen puhe.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minunkin mielestäni tämä oli vaikuttava, kiva kun pidit siitä. Ja kiva nähdä sinut taas blogimaailmassa!

   Poista